Bilgilendirme Formu

İşbu Bilgilendirme Formu 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca goprotein.com.tr sitesinden yapılan satışlar için iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ve anlaşılır biçimde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı ergin kişilerin korunması amacıyla söz konusu işlemin ticari yönlerini belirtmektedir.

Ürünler için satış fiyatı işbu Bilgilendirme Formu ve sonrasında Alıcı tarafından elektronik ortamda imzalanacak olan Satış Sözleşmesinin akdedilmesi anı için geçerli olup, Satıcı daha sonra başkaca satışlarda satış fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.

Ödeme, Teslim ve İfa

Alıcı tarafından satışa konu nitelikleri ve ücreti gösterilen mala ilişkin elektronik sözleşmenin imzalanması ve ödemenin yapılmasını takiben söz konusu mal veya mallar Alıcının seçtiği teslimat yöntemine uygun olarak kendisine gönderilecektir. İlgili mevzuat çerçevesinde teslimat için azami süre 30 gün olup Satıcı bu süreyi önceden haber vermek kaydıyla en fazla 30 gün uzatılabilir.

Cayma Hakkı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve "kargo ücreti ödemeden" ürünleri iade etme hakları vardır. Kanunu her kurumun uygulaması gerekmektedir.

Cayma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde ürünü iade etmek istediğini satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Satıcı, alıcının talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ürünü iade alıp ürün bedeli ve iade kargo ücretini alıcıya hiçbir masraf yükletmeksizin ödemekle yükümlüdür.

İtiraz ve Şikayet

Alıcı, şikayet ve itiraza ilişkin başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak Alıcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Sorularınız ile ilgili go@goprotein.com.tr adresine e-posta gönderebilir veya 0212 234 38 38 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.